Dobra praktyka higieniczna gmp.


Dobra praktyka higieniczna jest znacząca

Dobre praktyki higieniczne obejmują szorowanie rąk przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety lub dotknięciu zwierząt, powtarzalne sprzątanie dotykanych powierzchni, jak blaty stołów i poręczy, a także dezynfekcję przedmiotów i powierzchni, które narażone są na dotyk z osobami chorymi czy zakażonymi. Dobra praktyka higieniczna zakłada dodatkowo noszenie maseczek ochronnych i utrzymywanie dystansu od innych. GHP i GMP czyli Dobra Praktyka Higieniczna oraz Dobra Praktyka Produkcyjna, to dwa podstawowe systemy mające na celu utrzymanie odpowiedniej weryfikacji higieny środowiska pracy i procesów technologicznych jakie zachodzą w firmie specjalności żywnościowej. gmp/ghp Dobre praktyki higieniczne zapewniają i utrzymują odpowiedni poziom higieny w miejscu pracy, co jest potrzebne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa żywności i towarów. GMP/GHP umożliwiają, że procesy są ściśle kontrolowane i że wyroby są wytwarzane zgodnie z kodeksami prawa i zasadami bezpieczeństwa. GHP i GMP mają ponadto na celu uniemożliwianie i osłabianie skutków zanieczyszczenia żywności i wyrobów.

Dodaj komentarz